• Stacks Image 1537
 • Stacks Image 1462
 • Stacks Image 1459
 • Stacks Image 1468
 • Stacks Image 1465
 • Stacks Image 1487
 • Stacks Image 1485
 • Stacks Image 1491
 • Stacks Image 1489
 • Stacks Image 1495
 • Stacks Image 1493
 • Stacks Image 1501
 • Stacks Image 1497
 • Stacks Image 2409
 • Stacks Image 1499
 • Stacks Image 2413
 • Stacks Image 2411
 • Stacks Image 2417
 • Stacks Image 2415
 • Stacks Image 2421
 • Stacks Image 2419
 • Stacks Image 2425
 • Stacks Image 2423
 • Stacks Image 2429
 • Stacks Image 2427

๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

พ.ศ. ๒๕๖๐ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ประกอบไปด้วยสมาคมและชมรมทางด้านการพิมพ์ทั้ง ๙ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ของศิลปินนักออกแบบตัวพิมพ์ ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ และประชาชนชาวไทย จึงได้รวมตัวกันทำความดีเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา

แบบตัวพิมพ์ทั้ง ๙ แบบเกิดจากการพัฒนาของนักออกแบบตัวพิมพ์ ๙ ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทพัฒนาแบบตัวพิมพ์ เป็นนักออกแบบอิสระ เป็นอาจารย์ และเยาวชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ลิขสิทธิ์ในแต่ละแบบตัวพิมพ์เป็นของนักออกแบบแต่ละท่าน ซึ่งมีความประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาแบบตัวพิมพ์เพื่อร่วมทำความดีเพื่อพ่อ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ แบบตัวพิมพ์แต่ละแบบ มีความเป็นมา และถ่ายทอดถึงพระองค์ท่าน เป็นแบบตัวพิมพ์ที่มีความหมาย มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรเทิดทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ดังนั้น ผู้ที่นำแบบตัวพิมพ์ไปใช้ในสื่อต่างๆ จึงควรเลือกใช้อย่างเหมาะสม แบบตัวพิมพ์ส่วนหนึ่งเป็นแบบตัวพิมพ์ในกลุ่มดิสเพลย์ จึงเหมาะกับการนำไปใช้เป็นแบบตัวพิมพ์ในการจัดนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หรือใช้เป็นตัวหัวข้อหลักที่ต้องการเน้นคำในสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป

แบบตัวพิมพ์ทั้งหมด มีการตั้งชื่อที่สื่อและมีความหมายต่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยทุกแบบตัวพิมพ์ จะมีเลข 9 นำหน้าชื่อ นั่นหมายถึง ในหลวง รัชกาลที่ ๙

Stacks Image 2292
Stacks Image 2482
Stacks Image 2297

9 BelovedKing

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : อาวิน อินทรังษี
เจ้าของลิขสิทธิ์ : อาวิน อินทรังษี
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular

ฟอนต์ 9 BelovedKing เป็นฟอนต์ที่พัฒนามาจากฟอนต์ BelovedKing ที่ออกแบบขึ้นด้วยความอาลัยยิ่ง เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หนึ่งสัปดาห์หลังจากการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ฟอนต์ BelovedKing ที่ถูกออกแบบครั้งแรกนั้น มีแต่ตัวอักษรไทย ยังไม่มีตัวอักษรละติน แต่หากพิมพ์ตัวอักษรละติน A-Z จะได้ภาพเรียงต่อกันเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และหากพิมพ์ a-z ก็จะได้ภาพเรียงต่อกันเป็นรูปเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ต่อมาเมื่อได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมโครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ จึงได้ออกแบบตัวอักษรละตินเพิ่มเติมจนครบสมบูรณ์ทดแทนภาพเรือพระที่นั่งดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขตัวอักษรไทยบางตัว เช่น ฐ ส ฮ ร ว

รูปแบบตัวอักษรมีส่วนผสมของตัวอักษรไทยที่เขียนด้วยปากกาหรือแปรงหัวตัดแบบช่างเขียนตัวอักษรในสมัยก่อน กับตัวอักษรละตินแบบคลาสสิก เส้นของตัวอักษรจึงมีความหนาและบาง ปลายค่อนข้างเรียวไม่ตัดตรง บางแห่งมีการตวัดเส้น ให้ความรู้สึกอ่อนช้อยแบบไทย


Stacks Image 2489
Stacks Image 2494
Stacks Image 2498

๙ คุณทองแดง • 9 KhunTongDaeng

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : ขาม จาตุรงคกุล
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ขาม จาตุรงคกุล
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. เป็นบัตรส่งความสุข ซึ่งทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗ ล้วนแต่เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่ทรงฉายภาพกับคุณทองแดงและลูกๆ ถึง ๙ ปีติดต่อกัน คุณทองแดง เป็นสุนัขทรงเลี้ยงตัวที่ ๑๗ และมีอายุถึง ๑๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๘) เป็นภาพที่แสดงถึงความอบอุ่นอ่อนโยนน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง แสดงถึงความรักความเมตตาที่พระองค์ท่านมีต่อคุณทองแดง ด้วยความที่คุณทองแดง แม้จะมีภูมิหลังที่มาเป็นแค่เพียงลูกสุนัขจรจัด แต่กลับมีลักษณะนิสัยที่เรียบร้อย รู้ความ แสนรู้ สง่างาม จงรักภักดี มีกริยามารยาทดี ไม่รบกวนขณะที่พระองค์ทรงงาน จึงเป็นที่โปรดปราน ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งนัก เป็นความรักธรรมดาสามัญเป็นความรักด้วยหัวใจอันแสนบริสุทธิ์ของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อนาย เป็นความรักเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่

ในการออกแบบตัวพิมพ์นี้ ข้าพเจ้าได้สรุปแนวคิดไว้ว่า โดยในเชิงความหมายจะเป็นตัวพิมพ์ที่ใช้สื่อถึงความรักที่พสกนิกรได้ระลึกถึงพระองค์ด้วยความจงรักภักดี ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ใจ โดยการถอดอัตลักษณ์ทางกายภาพของคุณทองแดงซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ หางขอด ได้นำเสนอออกมาเป็นหัวของตัวอักษร ส่วนรูปร่างปราดเปรียว สง่างาม ถอดออกมาเป็นโครงของตัวอักษรเช่น เส้นของสะโพก หลัง ส่วนของเท้า จึงได้นำเสนอออกมาเป็นเชิงที่ขาของอักษรเช่นกัน และในส่วนของความรู้สึกนั้น ได้ถ่ายทอดอุปนิสัยที่สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน และสง่างาม

คุณทองแดง เป็นสุนัขพันทางที่มีทั้งความเป็นสุนัขไทยที่คล้ายกับสุนัขพันธุ์บาเซนจี (Basenji) สายพันธุ์สุนัขล่าเหยื่อ (Hound) ชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมที่ ทวีปแอฟริกา บริเวณประเทศคองโก และพัฒนาสายพันธุ์สู่ประเทศอังกฤษในเวลาต่อๆ มา ตัวพิมพ์คุณทองแดงจึงพยายามจะนำเสนอให้เห็นว่า เป็นตัวพิมพ์พันทางมีส่วนผสมของ ไทย จีน ฝรั่ง ในตัวเดียวกัน จึงได้ถ่ายทอดเอาลักษณะของตัวอักษรที่มีหัวกลมแบบไทย ปลายในหัวตวัดอย่างพู่กันจีน เป็นฝรั่งที่โครงสร้างสง่างาม และมีเชิง (serif) ที่ปลายตัวขาของอักษร ผสมกันอยู่ให้ดูคลาสสิก แต่มีความเป็นไทย มีลักษณะเส้นที่เป็นธรรมชาติแต่ดูเรียบร้อย

เริ่มต้นการออกแบบตัวพิมพ์ ด้วยวิธีการร่างภาพคุณทองแดงเป็นลายเส้น ตั้งแต่ท่ายืน นั่ง นอน ส่วนสะโพก หาง และขา ซ้ำๆ กัน และค่อยๆ ปรับลดทอนออกมาเป็นโครงสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของตัวพิมพ์ ได้แก่ ลำตัว หัว และขา จากนั้นจึงใช้โปรแกรมวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์เขียนคำแรกขึ้นเป็นคำว่า “คุณทองแดง” โดยได้เอกลักษณ์จาก ค และ ด ที่มีลักษณะเป็นสะโพกและมีขาที่หันออกไปคนละทาง เพื่อปรับให้ตัวอักษรมีความสมดุลกัน ในหนึ่งตัวอักษรจะผสม หางขอดแบบไทยจีน โครงสร้างแบบธรรมชาติของสุนัข ผสมกับโครงสร้างแบบตัวอักษรโรมันคลาสสิก จากนั้นจึงประดิษฐ์ตัวอักษรต่างๆ เพิ่มเติมให้แต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน ไม่เคร่งในการใส่รายละเอียดที่เหมือนกัน แต่ให้เห็นภาพรวมไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจึงปรับให้ความกว้างความสูงดูกลมกลืนกันทั้งหมดอีกครั้ง


Stacks Image 2518
Stacks Image 2523
Stacks Image 2527

9 LP

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : นภนต์ พุทธิพัฒนกุล
เจ้าของลิขสิทธิ์ : นภนต์ พุทธิพัฒนกุล
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Bold

แผ่นเสียง “ตรากระต่าย” ของนายเตีย เง๊กชวน ทำหน้าที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ให้แก่ลูกหลานไทย โดยได้ทำการบันทึกเพลง แสงเทียน อันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แผ่นเสียง “ตรากระต่าย” จึงเป็นภาพจำและผูกพันเกี่ยวเนื่องกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ผมจึงได้นำเอาแบบตัวอักษรที่อยู่บนแผ่นเสียงนี้มาขยายให้เป็นชุดแบบตัวอักษร โดยรักษาเจตนาของต้นฉบับที่ปรากฏอยู่บนแผ่นเสียงเอาไว้

จากการพิจารณาหลักฐานขั้นต้นซึ่งก็คือตัวแผ่นเสียง พบว่าแบบตัวอักษรชุดนี้มีมุมเหลี่ยมที่ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเจตนาของผู้ออกแบบหรือเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตจึงทำให้เกิดลักษณะดังกล่าว เมื่อศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้น พบว่าแบบตัวอักษรนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกคิดขึ้นใหม่ หากแต่เป็นแบบตัวอักษรที่ถูกนิยมใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว โดยมีชื่อเรียกว่า “ตัวเหลี่ยม” เป็นกลุ่มแบบอักษรที่รับอิทธิพลมาจากแบบอักษรละตินในกลุ่มเรขาคณิต ซึ่งจะมีเส้นตรงที่ชัดเจนและส่วนโค้งที่อ้างอิงสัดส่วนจากรูปทรงเรขาคณิต เมื่อแนวคิดดังกล่าวถูกนำมาออกแบบเป็น “ตัวเหลี่ยม”

ในบริบทของภาษาไทย จะพบว่าแบบดังกล่าวมักถูกนำไปใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง ดังจะเห็นได้จาก ป้ายหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร หนังสือพิมพ์รายวันชื่อประชาชาติ เป็นต้น อีกทั้งยังถูกนำไปใช้จัดทำป้ายชื่ออาคารต่างๆ อาทิเช่น ป้ายศาลาเฉลิมกรุง ป้ายประตูสวัสดิโสภา นอกจากนี้ยังพบแบบตัวเหลี่ยมใช้เป็นตัวพาดหัวอย่างแพร่หลายในหน้าปกของหนังสือนิยายสิบสตางค์

จากความชัดเจนของโครงสร้างการเดินเส้นของแบบอักษรดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเส้นตั้งที่มีความหนาทึบเสมือนจะล้อเลียนโครงสร้างของอาคารคอนกรีต จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความจริงจัง หนักแน่น และมั่นคงได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าตัวอักษรมีลักษณะบวม และทึบตัน ทำให้อ่านได้ยาก ผมจึงเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนของแบบตัวอักษร และมีการจัดการพื้นที่สีขาวขึ้นใหม่ ทำให้แบบตัวอักษรชุดนี้มีความสามารถในการอ่านดีขึ้น รวมไปถึงการใช้ร่วมกับตัวละตินที่ถูกออกแบบมาได้เป็นอย่างดีและเพื่อเก็บรักษาภาพจำาของแบบเอาไว้จึงต้องคงมุมเหลี่ยมที่มีปลายตัดโค้งมนเอาไว้ตามแบบต้นฉบับที่ปรากฏบนแผ่นเสียงตรากระต่าย


Stacks Image 2570
Stacks Image 2575
Stacks Image 2750
Stacks Image 2746
Stacks Image 2579
Stacks Image 2737
Stacks Image 2741
Stacks Image 2596
Stacks Image 2600

9 LUANG

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : ปริญญา โรจน์อารยานนท์
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ปริญญา โรจน์อารยานนท์
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic

ชื่อฟอนต์ 9 LUANG หมายถึง ฟอนต์หลวง ที่ควรใช้กับงานหลวง มากกว่า งานราษฎร์ เพื่อเ็นการน้อมรำลึกถึง ในหลวง รัชกาลที่ ๙ และชาวต่างชาติก็จะอ่านออกเสียงว่า “ไนน์ หลวง” ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า “ในหลวง” เป็นกุศโลบายให้คนต่างภาษาได้เรียนรู้คำที่คนไทยเราใช้เรียกพระมหากษัตริย์นั่นเอง

ในการออกแบบ ใช้แนวความคิด “เส้นที่พอเพียง” โดยชุดตัวพิมพ์ไทยเป็นแบบไม่มีหัว (Sans Loop Type) เดินเส้นกระชับ ด้วยรูปทรงเรขาคณิต, “หลักคิดใหม่” โดยออกแบบคู่อักษรคล้าย ให้ดูต่างกันมาก เช่น ธ-ร, ภ-ก, ฮ-อ เพื่อแก้ปัญหาคู่สับสน และ “อักษรหางแหลม” โดยปลายหางอักษรทั้งชุดไทยและละติน ถูกทำให้เรียวแหลมแบบไทยประเพณี


Stacks Image 2541
Stacks Image 2546
Stacks Image 2550

๙ นพรัช • 9 Nopparaj

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : กฤษดา วงศ์อารยะ
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กฤษดา วงศ์อารยะ
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular

Stacks Image 2607
Stacks Image 2612
Stacks Image 2616

9 our KING

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : ไพโรจน์ ธีระประภา
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ไพโรจน์ ธีระประภา
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular

Stacks Image 2625
Stacks Image 2630
Stacks Image 2634

๙ ประดิษฐ์ • 9 Pradit

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : คนัช อุยยามาฐิติ
เจ้าของลิขสิทธิ์ : คนัช อุยยามาฐิติ
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular

ใน พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ แต่ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นยังมีข้อจำกัดในการทำงานอยู่มาก รวมไปถึงที่เทคโนโลยีสมัยนั้นยังไม่มีภาษาไทยถูกบรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์ พระองค์จึงทรงริเริ่มประดิษฐ์แบบตัวอักษรไทยสำหรับคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เป็นข้อความใน ส.ค.ส. เพื่ออวยพรปีใหม่แก่พสกนิกรชาวไทย โดยที่แบบตัวอักษรไทยที่ถูกประดิษฐ์ในช่วงแรกเป็นแบบตัวอักษรพิกเซล ที่มีลักษณะเป็นทรงแคบ ส่วนหัวจะเป็นหัวแฝงเร้น ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ตัวอักษรแบบมีหัว แต่ก็ยังคงนำเอาแบบตัวอักษรพิกเซลมาใช้ในการลงท้าย ส.ค.ส. ที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระองค์อยู่อีกหลายครั้ง ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้แบบตัวอักษรมาตรฐาน

ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) ความรู้ความเข้าใจในด้านการออกแบบรวมไปถึงเทคโลยีได้เข้าใกล้กับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น ถ้าเราใช้ความรู้ความเข้าใจของปัจุบันไปสวมเข้ากับเงื่อนไขของการออกแบบในอดีตจะทำให้เกิดผลออกมาเป็นอย่างไร จะสามารถใช้งานกับยุคปัจุบันได้ดีแค่ไหน หากย้อนกับไปมองแนวคิดการเกิดขึ้นของแบบตัวอักษรพิกเซล น่าจะเกิดจากความต้องการที่จะนำไปใช้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ นั่นหมายถึงการอ่านได้ชัดเจนและสามารถจับใจความที่ต้องการสื่อสารได้อย่างครบถ้วน แบบตัวอักษรที่จะเกิดขึ้นจึงควรเป็นแบบที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการอ่าน เมื่อพูดถึงการอ่านง่าย ความคุ้ยเคยของคนไทยส่วนใหญ่ สะดวกใจที่จะอ่านตัวอักษรแบบมีหัว ในส่วนตัวละตินที่จะถูกนำมาใช้คู่กันนั้น แรกเริ่มถูกคิดในกรอบของสมัยนิยมที่นิยมใช้คู่กับตัวอักษรแบบไร้เชิงฐาน แต่เมื่อลองนำมาใช้ร่วมกัน พบว่า ตัวอักษรแบบไร้เชิงฐานดูโปร่งกว่า เมื่อใช้คู่กันกับตัวอักษรแบบมีหัว จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแบบของตัวอักษรแบบไร้เชิงฐานมาเป็นตัวอักษรแบบมีเชิงฐาน ซึ่งสามารถเข้ากันได้ดีกับแบบตัวอักษรภาษาไทยชุดนี้มากกว่า

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพื่อต้องการจะรักษาเจตนาของข้อจำกัดในการออกแบบตัวอักษรพิกเซลเอาไว้อย่างครบถ้วน ทำให้การจัดการระยะห่างระหว่างตัวอักษรจึงถูกคิดอยู่ในกรอนนั้นด้วย แต่เมื่อนำมาทดสอบการใช้งานจะพบว่า มีปัญหาเกี่ยวระยะห่างระหว่างตัวอักษรอยู่บ้าง ทำให้ต้องย้อนกลับมามองเจตนาที่ว่า เราต้องการให้แบบตัวอักษรชุดนี้สามารถใช้งานได้ดีในปัจุบัน จึงต้องใช้วิธีการจัดการของปัจุบัน ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดทางด้านการจัดการระยะห่างระหว่างตัวอักษรนั้นหมดไป ผลลัพธ์ที่ได้เป็นแบบตัวอักษรพิกเซลที่สามารถใช้งานได้ดีในปัจุบัน แต่ยังคงกลิ่นอายของแนวคิดที่เกิดจากข้อจำกัดในการแบบตัวอักษรพิกเซลไว้เป็นอย่างดี เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในความคิดริเริ่มที่จะประดิษฐ์แบบตัวอักษรไทย เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือของยุคสมัย จึงเป็นที่มาของชื่อแบบตัวอักษรนี้ว่า “๙ ประดิษฐ์”


Stacks Image 2653
Stacks Image 2658
Stacks Image 2662

๙ สยามินทร์ • 9 Siamin

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular

๙ สยามินทร์ เป็นแบบตัวพิมพ์ไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบตัวอักษรบนหน้าปก นิตยสารเสรีภาพ ฉบับที่ ๖๔ ของสำนักข่าวสารอเมริกัน ฉบับประมวลภาพ บนหน้าปกด้านบนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ แห่งสหรัฐอเมริกา ถวายการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ส่วนด้านล่างเป็นหัวเรื่องนิตยสาร มีคำว่า “เสรีภาพ ฉบับที่ ๖๔” อยู่ทางซ้าย มีคำว่า “ประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓” อยู่ทางด้านขวา ตัวอักษรทั้งหมดเลือกใช้สีน้ำเงินและสีเหลืองคูน

แบบตัวอักษรที่ใช้มีความแข็งแรง สวยงาม สง่างาม เป็นแบบตัวอักษรที่นิยมใช้ในช่วงเวลานั้น ลักษณะเป็นตัวเหลี่ยม ประกอบส่วนที่เป็นจงอยแหลมหักมุมอยู่ตรงส่วนล่างด้านซ้าย นอกจากจะใช้เป็นหัวเรื่องบนหน้าปกแล้วยังใช้เป็นหัวเรื่องภายในเล่มอีกด้วย เมื่อแรกเห็นก็เกิดความประทับใจ จึงเกิดความตั้งใจที่จะลองนำเอาแบบตัวอักษรนี้ มาจัดทำเป็นแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์ ในแบบตัวพิมพ์นี้ มีการปรับความกว้างของสระ “อิอีอึอื” หลายชุดตามความกว้างของตัวอักษร เช่น ชุดของ “ขรว” “ขคฅฆดตทพล” “ชซปฝฮ” “ฟศส” และ “ฌญฑฒณ” เป็นต้น และยังมีความสามารถพิเศษอีกคือ มีภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช แบบเวคเตอร์อยู่ด้วย โดยที่ต้นแบบพระบรมสาทิศลักษณ์นี้ ได้นำมาจากดวงตราไปรษณียากร ร.๙ ชุดที่ ๓ พระพักตร์ข้าง และจากหนังสือแบบเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ “Direct Method Reader for Thai Students” เล่ม ๑

แบบตัวพิมพ์ ๙ สยามินทร์ เป็นแบบตัวพิมพ์ที่มีความเป็นไทยย้อนยุค มีบุคลิกลักษณะหนักแน่น สง่างาม จึงเป็นอีกหนึ่งแบบตัวพิมพ์ที่สามารถใช้เป็นตัวหัวเรื่องในงานออกแบบต่างๆ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ หนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์ หรืองานออกแบบประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานออกแบบที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช


Stacks Image 2756
Stacks Image 2761
Stacks Image 2799
Stacks Image 2795
Stacks Image 2791
Stacks Image 2839
Stacks Image 2765
Stacks Image 2805
Stacks Image 2809
Stacks Image 2818
Stacks Image 2841
Stacks Image 2831
Stacks Image 2835

๙ เทอดไทย • 9 TerdThai

วันที่เผยแพร่ : ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ออกแบบโดย : ประชิด ทิณบุตร
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ประชิด ทิณบุตร
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Script 1 | Script 2

โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของการพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ผู้ประกอบการ สมาคม และชมรมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมถึงนักออกแบบตัวพิมพ์ไทย ผลงานทั้ง ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยที่สร้างสรรค์เสร็จแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทางสหพันธ์ฯ จะทำการแจกจ่ายให้ประชาชนคนไทยนำไปใช้ได้ฟรีในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย แบบตัวพิมพ์หรือซอฟต์แวร์ฟอนต์ทั้ง ๙ แบบ เป็นแบบตัวพิมพ์สาธารณะ สามารถนำไปใช้บนสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อดิจิทัลได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามนำไปจัดจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงแบบตัวพิมพ์ หรือซอฟต์แวร์ฟอนต์ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์