• Stacks Image 1537
 • Stacks Image 1462
 • Stacks Image 1459
 • Stacks Image 1468
 • Stacks Image 1465
 • Stacks Image 2488
 • Stacks Image 2490
 • Stacks Image 1487
 • Stacks Image 1485
 • Stacks Image 1491
 • Stacks Image 1489
 • Stacks Image 1495
 • Stacks Image 1493
 • Stacks Image 1501
 • Stacks Image 1497
 • Stacks Image 2409
 • Stacks Image 1499
 • Stacks Image 2413
 • Stacks Image 2411
 • Stacks Image 2417
 • Stacks Image 2415
 • Stacks Image 2722
 • Stacks Image 2720
 • Stacks Image 2724
 • Stacks Image 2726

โครงการพัฒนาแบบตัวพิมพ์

จากปัญหาลิขสิทธิ์แบบตัวพิมพ์ สู่การพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย


ผลกระทบจากปัญหาลิขสิทธิ์แบบตัวพิมพ์ไทยต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะปัญหาความไม่เข้าใจในการใช้แบบตัวพิมพ์ หรือไม่เข้าใจถึงปัญหาของลิขสิทธิ์ว่า แบบตัวพิมพ์มีลิขสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งก็ยังไม่มีใครที่จะกล้าฟันธง 100% เจ้าของแบบตัวพิมพ์ก็กล่าวอ้างว่าแบบตัวพิมพ์มีลิขสิทธิ์ โดยยกเหตุผลต่างๆ มาประกอบ เช่น แบบตัวพิมพ์ที่สร้างขึ้นถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ เมื่อเป็นซอฟต์แวร์ก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ได้ ส่วนฝ่ายผู้ใช้ก็มองว่า แบบตัวพิมพ์เป็นตัวอักษรซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใดผู้หนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีความกังวลของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์เกี่ยวกับ ผู้ที่ต้องรับผิดต่อลิขสิทธิ์แบบตัวพิมพ์ ใครคือผู้ที่ต้องรับผิดในการใช้แบบตัวพิมพ์ ถ้าแบบตัวพิมพ์นั้นๆ มีลิขสิทธิ์ จะเป็นผู้จ้างงาน (เจ้าของงาน), บริษัทรับออกแบบ, ร้านแยกสี หรือบริษัทรับจ้างพิมพ์ ใครกันแน่ต้องรับผิด ก็ยังเป็นคำถามที่ต้องหาข้อสรุปกันต่อไป

จากปัญหาข้างต้นทำให้สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกเพื่อให้สหพันธ์ฯ เข้ามาดูแลปัญหาเกี่ยวกับแบบตัวพิมพ์ไทย ทางสหพันธ์ฯ จึงมีการประชุมและปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับแบบตัวพิมพ์ โดยมีข้อสรุปในการบรรเทาปัญหาแบบตัวพิมพ์ในเบื้องต้นคือ สนับสนุนให้มีการพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งเป็นแบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้ฟรี

สำหรับรูปแบบของการพัฒนาแบบตัวพิมพ์นั้น ได้นำเอาแบบตัวพิมพ์รุ่นเก่ามาพัฒนาให้เป็นแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ชนิด OpenType และมีการเข้ารหัสแบบ Unicode การนำเอาแบบตัวพิมพ์รุ่นเก่ามาพัฒนานั้น มีความสอดคล้องและเป็นความต้องการของผู้ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์เรียกร้องต้องการให้นำเอาแบบตัวพิมพ์รุ่นเก่าที่มีการใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย นำกลับมาพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยขึ้น หลายคนยังกลัวว่า แบบตัวพิมพ์เก่าๆ เหล่านี้ หากไม่มีใครนำไปพัฒนาต่อยอด ก็จะถูกปล่อยทิ้งให้ตายไปและหายไปจากการนำมาใช้งานออกแบบสิ่งพิมพ์ เสียดายภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าที่ได้ออกแบบตัวพิมพ์เหล่านี้ไว้ ดังนั้น คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจเทคโนโลยีก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจ ต้องนำแบบตัวพิมพ์รุ่นเก่าๆ ทั้งหลายมาพัฒนาให้เป็นแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ดังคำกล่าวที่ว่า “ภาษาคือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้ ภาษาคือสะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ตัวพิมพ์คือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือโครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมโยงตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต”

Stacks Image 1768
Stacks Image 2518
Stacks Image 2497
Stacks Image 1773
Stacks Image 2506
Stacks Image 2501
Stacks Image 2510
Stacks Image 1781
Stacks Image 2514

อาลักษณ์ • TF Arluck

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACArluck
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2733
Stacks Image 2738
Stacks Image 2742
Stacks Image 2746
Stacks Image 2750
Stacks Image 2754
Stacks Image 2758
Stacks Image 2762
Stacks Image 2766

เชียงแสน • TF Chiangsaen

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACChiengSaen
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2789
Stacks Image 2794
Stacks Image 2822

อินทนนท์ • TF Intanon

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACIntanon Bold
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular

Stacks Image 2845
Stacks Image 2850
Stacks Image 2854
Stacks Image 2858
Stacks Image 2862
Stacks Image 2866
Stacks Image 2870
Stacks Image 2874
Stacks Image 2878

ลานนา • TF Lanna

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACLanna
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2889
Stacks Image 2894
Stacks Image 2898

มาณวิกา • TF Manawika

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACManawika
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular

Stacks Image 2945
Stacks Image 2950
Stacks Image 2954
Stacks Image 2958
Stacks Image 2962
Stacks Image 2966
Stacks Image 2970
Stacks Image 2974
Stacks Image 2978

นพสคริปท์ • TF NopScript

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACNopScript
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 3001
Stacks Image 3006
Stacks Image 3010
Stacks Image 3030
Stacks Image 3034

เพทาย • TF Phethai

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACPaetai
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic

Stacks Image 3045
Stacks Image 3050
Stacks Image 3054
Stacks Image 3058
Stacks Image 3062
Stacks Image 3066
Stacks Image 3070
Stacks Image 3074
Stacks Image 3078

พิมาย • TF Pimai

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACPemai
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 3101
Stacks Image 3106
Stacks Image 3110
Stacks Image 3114
Stacks Image 3118
Stacks Image 3122
Stacks Image 3126
Stacks Image 3130
Stacks Image 3546

พิมพการ • TF Pimpakarn

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACEact
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 3158
Stacks Image 3163
Stacks Image 3167
Stacks Image 3171
Stacks Image 3191

พิมพการ เอ็กซ์ตร้า • TF Pimpakarn Extra

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ไม่มีข้อมูล
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic

Stacks Image 3213
Stacks Image 3218
Stacks Image 3222
Stacks Image 3226
Stacks Image 3246

ราชพฤกษ์ • TF Ratchaphruek

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACRajchaphruek
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Bold

Stacks Image 3414
Stacks Image 3419
Stacks Image 3423
Stacks Image 3427
Stacks Image 3431
Stacks Image 3435
Stacks Image 3439
Stacks Image 3443
Stacks Image 3447

ศรีวิชัย • TF Srivichai

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACSriwichai
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 3458
Stacks Image 3463
Stacks Image 3467
Stacks Image 3471
Stacks Image 3475
Stacks Image 3479
Stacks Image 3483
Stacks Image 3487
Stacks Image 3491

อู่ทอง • TF Uthong

วันที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๑
ออกแบบโดย : ปรับปรุงจากฟอนต์ EACUThong
เจ้าของลิขสิทธิ์ : สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (FTPI)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต SIL Open Font License )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

แบบตัวพิมพ์ในโครงการพัฒนาแบบตัวพิมพ์นี้ เป็นการคัดเลือกจากแบบตัวพิมพ์เก่าๆ ที่ไม่ได้รับการพัฒนาต่อแล้ว โดยจะส่งให้ผู้พัฒนาแบบตัวพิมพ์นำไปพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยที่จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของแบบตัวพิมพ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

วันที่บันทึก :
ที่มาข้อมูล :

๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย. สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์. (2553).