สังคมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับฅนทำงานป้ายและอิงค์เจ็ท
Stacks Image 77612

Thai Type | Prefaces

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

นำเรื่อง ย้อนรอยตัวพิมพ์ไทย
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

นำเรื่อง ย้อนรอยตัวพิมพ์ไทย
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | Bradley

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

บรัดเล (พ.ศ. ๒๓๘๔–๒๔๑๑)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ บรัดเล
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | TongSiam

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ธงสยาม (พ.ศ. ๒๔๑๑–๒๔๕๓)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ ธงสยาม
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | Farangses

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๔๔๑–๒๔๗๐)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ ฝรั่งเศส
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | PongMai

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

โป้งไม้ (พ.ศ. ๒๔๖๐–๒๔๘๒)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ โป้งไม้
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | KanaChang

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

คณะช่าง (พ.ศ. ๒๔๘๔–๒๔๙๙)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ คณะช่าง
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | Monotype

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

โมโนไทป์ (พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๑๕)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ โมโนไทป์
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | Manoptica

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

มานพติก้า (พ.ศ. ๒๕๑๖–๒๕๓๐)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ มานพติก้า
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | TomLight

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ทอมไลท์ (พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๓๐)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ ทอมไลท์
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | Erawan

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

เอราวัณ (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๔๐)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ เอราวัณ
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | National Fonts

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ฟอนต์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๐–ปัจจุบัน)
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

ตัวพิมพ์ ฟอนต์แห่งชาติ
โดย ประชา สุวีรานนท์

Thai Type | Summary

๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

บทสรุป ย้อนรอยตัวพิมพ์ไทย
๑๐ ตัวพิมพ์ กับ ๑๐ ยุคสังคมไทย

บทสรุป ย้อนรอยตัวพิมพ์ไทย
โดย ประชา สุวีรานนท์

9 Fonts for King

๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

9 Fonts for King
๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ
สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
12,149

โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ เกิดขึ้นโดย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับนักออกแบบ ๙ ท่าน ออกแบบชุดตัวพิมพ์ไทย เพื่อให้คนไทยนำไปใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Signage is Branding

ป้าย คือ แบรนด์

ป้าย คือ แบรนด์ (Brand)
โดย ไพโรจน์ ธีระประภา

ป้าย คือ แบรนด์ (Brand)
โดย ไพโรจน์ ธีระประภา
16,982

บทเกริ่นนำจากนิทรรศการ ปวนและเสรี เพื่อเชิดชู ครูผู้เป็นศิลปิน นักออกแบบท้องถิ่นคนสำคัญของจังหวัดลำปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Loops and Latinisation

Loops and Latinisation

เรื่องของหัว กับ แบบเสมือนตัวละติน
โดย Ben Mitchell

Loops and Latinisation
โดย Ben Mitchell
19,978

อีกมุมมองของตัวอักษรไทย จากนักออกแบบตัวอักษรชาวอังกฤษ ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ เรื่องของหัว ตัวอักษรไทย และ แบบเสมือนตัวละตินของอักษรไทย ได้อย่างน่าสนใจ

Pangram

แพนแกรม

สร้างแพนแกรมไทยของคุณเอง
โดย TypoSociety

แพนแกรมไทย
โดย TypoSociety

Sign in The Past

ย้อนรอยงานป้ายในอดีตกาล

ย้อนรอยงานป้ายในอดีตกาล
โดย ThaiSignmaker

ย้อนรอยงานป้ายในอดีตกาล
โดย ThaiSignmaker
2,526

Sign in My Memory

วิวัฒนาการของป้าย ในความทรงจำ

วิวัฒนาการของป้ายในความทรงจำ
โดย วชิรวิชญ์ สุภาวิตา

วิวัฒนาการของป้ายในความทรงจำ
โดย วชิรวิชญ์ สุภาวิตา
2,372

Digital Printing in Thaland

กำเนิดระบบพิมพ์ดิจิตอลในเมืองไทย

กำเนิดระบบพิมพ์ดิจิตอลในเมืองไทย
โดย ThaiSignmaker

กำเนิดระบบพิมพ์ดิจิตอล
โดย ThaiSignmaker
1,916

Color Emotion

Color Emotion

Color Emotion
สีแปร อารมณ์เปลี่ยน

สีแปร อารมณ์เปลี่ยน
โดย โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
2,160

เรื่องของสี อารมณ์ของแต่ละสี และการเลือกใช้สีต่างๆ ส่วนหนึ่งจากหนังสือ อัตลักษณ์ในงานออกแบบ บทพิจารณาเพื่องานออกแบบสื่อสาร โดย โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์

Inkjet Troubleshooting

Inkjet Troubleshooting

Inkjet Troubleshooting
แนวทางวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์

แนวทางวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์
โดย InkjetSociety
2,884

บทความที่รวบรวม ปัญหาเกี่ยวกับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท จากประสบการณ์จริงกว่า ๒๐ ปีของผู้ใช้งาน ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทด้วยตัวเอง

LED Terminology

ศัพท์บัญญัติ แอลอีดี

LED Terminology
ศัพท์บัญญัติ แอลอีดี

ศัพท์บัญญัติ แอลอีดี
โดย ThaSignmaker
2,783

คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้เกี่ยวกับ แอลอีดี สำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวงป้ายที่ต้องทำงานเกี่ยวกับระบบไฟแอลอีดี เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานและความเข้าใจที่ถูกต้อง

Lumen • Lux • Watt

ลูเมน • ลักซ์ • วัตต์

Lumen • Lux • Watt
ลูเมน ลักซ์ วัตต์

ลูเมน ลักซ์ วัตต์ แตกต่างอย่างไร?
โดย ThaiSignmaker
4,070

หน่วยวัดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบไฟแสงสว่าง มีความหมายแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นค่า ลูเมน ลักซ์ หรือ วัตต์ แต่ว่า แต่ละค่ามันแตกต่างกันอย่างไร ค่าไหนบอกค่าความสว่างมากกว่ากัน

Router Engraving

Router Engraving

กัดงานไม้ด้วยซีเอ็นซี
โดย วชิระ วัจฉละอนันท์

CNC Router Engraving - Wood
โดย เก้า วชิระ
2,884

Laser Engraving

Laser Engraving

แกะอะครีลิคด้วยเลเซอร์
โดย สมศักดิ์ เต็งประเสริฐ

CNC Laser Engraving - Acrylic
โดย เต็งประเสริฐ อาร์ต
3,648

3D Channel Letter

3D Channel Letter

ก่อตัวอักษรโลหะสามมิติ
โดย ปริพรรห์ ขันคำ

3D Stainless Channel Letter
โดย ไอเดียอั๋น
2,866

Neon Light

Neon Light

ดัดงานป้ายนีออนไลท์
โดย วชิรวิชญ์ สุภาวิตา

Neon Light Sign
โดย เจริญทรัพย์ ไซน์
2,671

HP Latex Technology

HP Latex Technology

HP Latex Technology
เทคโนโลยีการพิมพ์ลาเท็กซ์

เทคโนโลยีการพิมพ์ลาเท็กซ์
โดย InkjetSociety
3,106

2019 | ThaiSignmaker |
177,226
ขอขอบคุณ ฟอนต์สวยๆ เมล็ดพันธุ์ จาก ซี้ด ธีมส์ | SEED THEMES
ขอขอบคุณ ฟอนต์ เมล็ดพันธุ์ จาก ซี้ด ธีมส์