สังคมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับฅนทำงานป้ายและอิงค์เจ็ท
Stacks Image 77612

Lumen • Lux • Watt

ลูเมน • ลักซ์ • วัตต์

Lumen • Lux • Watt
ลูเมน ลักซ์ วัตต์

ลูเมน ลักซ์ วัตต์ แตกต่างอย่างไร?
โดย ThaiSignmaker
3,783

หน่วยวัดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบไฟแสงสว่าง มีความหมายแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นค่า ลูเมน ลักซ์ หรือ วัตต์ แต่ว่า แต่ละค่ามันแตกต่างกันอย่างไร ค่าไหนบอกค่าความสว่างมากกว่ากัน
Back
2019 | ThaiSignmaker |
167,149
ขอขอบคุณ ฟอนต์สวยๆ เมล็ดพันธุ์ จาก ซี้ด ธีมส์ | SEED THEMES
ขอขอบคุณ ฟอนต์ เมล็ดพันธุ์ จาก ซี้ด ธีมส์