My Image

THAISIGNMAG

นิตยสารออนไลน์ สำหรับงานป้ายและอิงค์เจ็ท

จัดทำขึ้นระหว่าง เมษายน ~ ธันวาคม ๒๕๖๐

Stacks Image 2588
Stacks Image 2591

  

1,585
Stacks Image 2602

ย้อนรอยงานป้ายในอดีตกาล ๒๔๗๒ - ๒๕๐๔
กำเนิดระบบพิมพ์ดิจิตอลในเมืองไทย
จากสกรีนติดรถสู่ระบบพิมพ์ดิจิตอล
อัตลักษณ์ในงานออกแบบ
วิวัฒนาการของป้ายในความทรงจำ

ย้อนรอยงานป้ายในอดีตกาล ๒๔๗๒ - ๒๕๐๔
กำเนิดระบบพิมพ์ดิจิตอลในเมืองไทย • จากสกรีนติดรถสู่ระบบพิมพ์ดิจิตอล
อัตลักษณ์ในงานออกแบบ • วิวัฒนาการของป้ายในความทรงจำ

Stacks Image 2620

โปรไฟล์สี ตอน เข้าใจพื้นฐานสี ก่อนใช้โปรไฟล์
อัตลักษณ์ในงานศิลป์ (จุด กับ เส้น)
พรีเซนต์งานสวยด้วย MOCKUP

โปรไฟล์สี ตอน เข้าใจพื้นฐานสี ก่อนใช้โปรไฟล์
อัตลักษณ์ในงานศิลป์ (จุด กับ เส้น)
พรีเซนต์งานสวยด้วย MOCKUP

Stacks Image 2638

โปรไฟล์สี ตอน ICC Profile
อัตลักษณ์ในงานศิลป์ (ทรง และ สี)
หัวโตเซลฟี่ อีกหนึ่งผลิตผลของฅนทำงานป้าย
คิดแล้วทำ กับ ไอเดียป้ายกุมภวาปี

โปรไฟล์สี ตอน ICC Profile
อัตลักษณ์ในงานศิลป์ (ทรง และ สี)
หัวโตเซลฟี่ อีกหนึ่งผลิตผลของฅนทำงานป้าย • คิดแล้วทำ กับ ไอเดียป้ายกุมภวาปี

Stacks Image 2656

๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ โดย ๙ นักออกแบบตัวพิมพ์
สีแปร~อารมณ์เปลี่ยน
ปฐมธาตุ สู่ อัตลักษณ์ที่แปรเปลี่ยน
ป้าย คือ แบรนด์ (Brand)

๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ โดย ๙ นักออกแบบตัวพิมพ์
สีแปร~อารมณ์เปลี่ยน • ปฐมธาตุ สู่ อัตลักษณ์ที่แปรเปลี่ยน
ป้าย คือ แบรนด์ (Brand)

Stacks Image 2674

แขกรับเชิญ ~ สมาน ฅนทำฟอนต์
๑๑๑ ฟอนต์ไทย เคทีสมาน
 

แขกรับเชิญ ~ สมาน ฅนทำฟอนต์
๑๑๑ ฟอนต์ไทย เคทีสมาน
 

Stacks Image 2692

อัคลักษณ์ในงานออกแบบ ~ ๒ ประสานศิลป์
๑ แรงบันดาลป้าย โดย เก้า วชิระ
๑ แรงบันดาลป้าย โดย สมศักดิ์ เต็งประเสริฐ
๑ แรงบันดาลป้าย โดยไอเดียอั๋น

อัคลักษณ์ในงานออกแบบ ~ ๒ ประสานศิลป์
๑ แรงบันดาลป้าย โดย เก้า วชิระ • สมศักดิ์ เต็งประเสริฐ • ไอเดียอั๋น
 

Stacks Image 2710

อัตลักษณ์ของ จังหวะ ~ ลวดลาย ~ พื้นผิว
แนวกรอบอ้างอิง (Grid & Format)
ดุลยภาพ
ขนาด ~ สัดส่วน

อัตลักษณ์ของ จังหวะ ~ ลวดลาย ~ พื้นผิว
แนวกรอบอ้างอิง (Grid & Format)
ดุลยภาพ • ขนาด ~ สัดส่วน

Stacks Image 2728

อัคลักษณ์ในงานศิลป์ ~ ตัวปรุงอัตลักษณ์
กรณีศึกษา การสร้างอัตลักษณ์
บทสรุป อัตลักษณ์ในงานออกแบบ
๑ แรงบันดาลป้าย โดย เจริญทรัพย์ ไซน์

อัคลักษณ์ในงานศิลป์ ~ ตัวปรุงอัตลักษณ์
กรณีศึกษา การสร้างอัตลักษณ์ • บทสรุป อัตลักษณ์ในงานออกแบบ
๑ แรงบันดาลป้าย โดย เจริญทรัพย์ ไซน์

Stacks Image 2746

เทคนิคทำงาน โฟโต้ช็อปเอฟเฟกต์
โฟโต้ช็อปเอฟเฟกต์ ทดสอบกับฟอนต์เคทีสมาน
 

เทคนิคทำงาน โฟโต้ช็อปเอฟเฟกต์
โฟโต้ช็อปเอฟเฟกต์ ทดสอบกับฟอนต์เคทีสมาน