ความแตกต่างของไฟล์งาน
Stacks Image 21358

ไฟล์ดิจิตอลที่เราใช้งานกันอยู่นั้น โดยส่วนใหญ่ 95% จะเป็นไฟล์ที่เป็นรูปภาพ ส่วนใหญ่ไฟล์ Raster จะเป็นไฟล์นามสกุล .tif, .tiff, .jpg, .jpeg .png และ .psd ซึ่งเป็น Binary images หรือจะเรียกว่า Raster images หรือ Pixel-based หรือ bitmaps ก็ตาม ถ้าอย่างนี้ เราอาจจะสับสนแล้ว เพราะคำว่า bitmap อาจจะทำให้เรานึกถึงโปรแกรม Photoshop ซึ่งมีโหมดของภาพที่จะแปลงไฟล์เป็น 1-bit per pixel ที่มีแค่ 2 สีคือ ขาวกับดำ ที่เรียกว่า Bitmap เหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วคำว่า bitmaps มีค่าของสีที่มากกว่านั้น และยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจเรื่องการพิมพ์งานดิจิตอลอีกด้วย

Stacks Image 21365
Stacks Image 21368
Stacks Image 21371
Stacks Image 21374
ตัวอย่างไฟล์แบบ Raster
Stacks Image 21381

Image courtesy of www.michaelseebeck.com

Stacks Image 21386

ไฟล์ PNG ที่มีการ save Alpha มาด้วย ทำให้ background เป็น Transparency

อธิบายอย่างง่ายๆ bitmap images คือ กลุ่มของ pixels (picture elements) ที่มาเรียงตัวกันในรูปของตารางสี่เหลี่ยม (หรือเป็น map ของกลุ่ม bit) แต่ละ pixel จะกำหนดค่าสีและค่าความเข้มของสี ดังนั้นไฟล์ดิจิตอล ยิ่งมี pixel มากเท่าไหร่ ก็จะมีค่า Binary digits (ค่า 0 กับ 1 ที่ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจ 0 = มีข้อมูล 1 = ไม่มีข้อมูล) มากขึ้นเท่านั้น ไฟล์ก็จะยิ่งมีความละเอียดมากขึ้น

Stacks Image 21396

ส่วนที่เหลืออีก 5% จะเป็นไฟล์ที่เป็นลายเส้น ที่เรียกว่า Vector-based หรือ object-oriented แทนที่จะเป็น pixels มาเรียงตัวกัน แต่ไฟล์ Vector จะเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่จะเก็บค่าต่างๆ ของแต่ละวัตถุในรูปแบบของขนาด รูปร่าง เส้น สี และตำแหน่งที่อยู่ในหน้า ส่วนใหญ่ไฟล์ Vector จะเป็นไฟล์ประเภท โลโก้และตัวหนังสือ ที่สร้างขึ้นมาจากโปรแกรม Drawing อย่างเช่น Adobe Illustrator และ CorelDraw จะเป็นไฟล์นามสกุล .ai, .eps, .pdf และ .cdr

Stacks Image 21403
Stacks Image 21406
Stacks Image 21409
Stacks Image 21412
ตัวอย่างไฟล์แบบ Vector
Stacks Image 21419

Image courtesy of www.thelogofactory.com

Stacks Image 21424

Image courtesy of www.designwashere.com

เปรียบเทียบ Raster กับ Vector
Stacks Image 21433
Stacks Image 21436

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรามีทั้งการ place ไฟล์ tif / jpg ไปวางในไฟล์โปรแกรม Illustrator แล้วจึง save ไฟล์เป็น ai / eps และการ place / paste ไฟล์ ai / eps ไปวางใน Photoshop เป็น Smart Object แล้วจึง save ไฟล์เป็น tif / jpg เราจึงมีทั้งไฟล์ Raster ที่มีข้อมูล Vector และไฟล์ Vector ที่มีข้อมูล Raster ในการพิมพ์งานดิจิตอล

เนื่องจากไฟล์ Vector เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้มีข้อมูลของตำแหน่งค่าสีของแต่ละ pixel จึงต้องอาศัยการแปลงข้อมูลไฟล์ Vector ให้เป็นข้อมูล bitmap เพื่อทำการพิมพ์ โดยอาศัยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ในการส่งข้อมูลที่เครื่องพิมพ์เข้าใจไปยังเครื่องพิมพ์ กระบวนการนี้เรียกว่า Rasterizing ซึ่งเป็นหน้าที่ของ Printer driver หรือโปรแกรม RIP (Raster Image Processor) หรือใช้คำสั่ง Rasterize ใน Photoshop ซึ่งหมายถึง เราก็จะกลับไปสู่ไฟล์แบบ bitmaps อยู่ดี  

มีนาคม 2016
2019 | ThaiSignmaker |
3,180