My Image
ระยะห่างในการมอง
Stacks Image 21523

ไฟล์งานถูกสร้างขึ้นมา เพื่อที่จะใช้ดูความแตกต่างของ ตัวอักษรที่ต่างขนาดกัน และ รูปที่ขอบชัดๆ เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างของ pixel ที่ขอบภาพ จึงมีทั้งไฟล์แบบ vector สำหรับตัวอักษร และ raster ที่เป็นรูปที่ความละเอียด 300 ppi หลังจากนั้น ก็นำไฟล์ไป rasterize ในโปรแกรม Photoshop ที่ความละเอียดต่างกันที่ 10 / 30 / 50 / 80 / 100 /150 / 200 และ 300 ppi ไฟล์แต่ละไฟล์ถูกนำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex 360 ที่โหมดการพิมพ์ 600 dpi

Stacks Image 21533

หลังจากพิมพ์งานเสร็จแล้ว งานพิมพ์จะถูกนำไปติดที่กำแพงเพื่อดูความแตกต่างด้วย ตาของเรา โดยที่ทำเครื่องหมายที่พื้นไปจนถึงระยะ 20 เมตร แล้วดูความแตกต่างเปรียบเทียบระหว่าง รูป 2 รูปที่ดูแล้วไม่เห็นความแตกต่างกัน แต่กลับพบอีกเรื่องนึงคือ ขนาดของตัวอักษร (โดยเฉพาะตัวอักษรเล็กๆ) บางตัวไม่สามารถมองไม่เห็นได้ ในระยะที่ไกลๆ จึงเปรียบเทียบได้เฉพาะส่วนที่เป็นรูปภาพ โดยที่ตัวอักษรจะเปรียบเทียบได้เฉพาะในระยะใกล้ๆ

Stacks Image 21543

ระยะเท่าไรที่เราไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง 10 ppi กับ 300 ppi? ที่ระยะ 20 เมตร เรามองไม่เห็นความแตกต่างเลย นั่นหมายความว่า งานที่เราต้องดูไกลๆ อย่างเช่น ป้ายบิลบอร์ด ถึงแม้ไฟล์จะไม่ละเอียดมากพอ แต่ที่ระยะนั้น ก็ไม่มีความแตกต่าง สำหรับระยะที่ใกล้กว่านั้น ไฟล์ที่ละเอียดขึ้นจะดีกว่าเสมอ โดยเฉพาะไฟล์ที่มีตัวอักษร

Stacks Image 21548

จากการเปรียบเทียบกันที่ระยะต่างๆ ผู้ชนะคือ 150 ppi สำหรับไฟล์ที่เป็นรูป เราแทบไม่สามารถแยกความแตกต่างได้เลย และขนาดของไฟล์ก็ไม่ใหญ่เกินไป และ 200 ppi สำหรับไฟล์ที่มีตัวอักษร จะเหมาะกว่า โดยที่ไฟล์ที่ 300 ppi เราก็ไม่เห็นความแตกต่าง ถ้าเราไม่ได้บอกว่า เราพิมพ์ที่ความละเอียดที่ต่างกัน

เราลองมาดูว่า ไฟล์ที่ความละเอียดที่ต่างกัน กับระยะห่างที่เรามองไม่เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับ 300 ppi

ความละเอียดของไฟล์ ระยะห่าง ที่มองไม่เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับ 300 ppi
10 ppi 12 – 20 เมตร
30 ppi 4 – 6 เมตร
50 ppi 2 – 3 เมตร
80 ppi 1.5 เมตร
100 ppi 1 เมตร
150 ppi 0.5 เมตร
200 ppi น้อยกว่า 0.5 เมตร
300 ppi น้อยกว่า 0.5 เมตร

จากตารางสรุปด้านบน เราจะเห็นได้ว่า ยิ่งระยะทางไกลออกไปเท่าไหร่ ความละเอียดของไฟล์ก็น้อยลงไปด้วย แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราคงทำไฟล์ที่ความละเอียดที่ 200-300 dpi ที่ขนาดจริงที่จะพิมพ์ได้ไม่ยาก เราจึงไม่ต้องทำไฟล์ตามความละเอียดตามตารางด้านบน อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำไฟล์ครั้งเดียวแต่เอาไปพิมพ์ได้หลายขนาดทั้งใหญ่และเล็ก แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่า ตาของคนเรามีข้อจำกัดในการมอง ซึ่งที่ระยะในการมองที่ต่างกัน บางทีไฟล์ที่มีความละเอียดสูงเกินไป (ไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วย) ก็ไม่มีผลแตกต่างจากไฟล์ที่ความละเอียดเพียงพอ

Viewing distance หรือ ระยะห่างในการมอง เกี่ยวกับความใกล้–ไกลที่เรามองดูงานพิมพ์ ลองคิดดูว่า ถ้าเรามองป้ายบิลบอร์ดทั่วไป มันก็คงไม่ได้พิมพ์ที่ความละเอียดสูงมาก เพราะระยะที่เรามองป้ายนั้นไกลมาก อาจจะดูจากฝั่งตรงข้ามถนน หรือขับรถผ่านข้างทาง ถ้าเราดูงานพิมพ์นั้นใกล้ๆ ก็จะเห็นว่า dot ที่พิมพ์ใหญ่มาก สำหรับงานที่เราดูในระยะนั้น เราไม่ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงเพราะมันไม่จำเป็น ยิ่งงานพิมพ์ขนาดใหญ่ เราต้องถอยไประยะที่ไกลกว่าเพื่อดูมันให้เห็นทั้งหมด ถ้างานพิมพ์ขนาดเล็กลง เราก็จะขยับเข้ามาใกล้ขึ้น เราอาจจะใช้สูตรเพื่อคำนวณหาระยะห่างในการมอง คือ

ระยะห่างในการมอง = 1.5 × ความยาวของเส้นทแยงมุมของงาน

สูตรในการคำนวณค่าเส้นทแยงมุมคือ c2 = a2 + b2
โดยที่ c = เส้นทแยงมุม a = ความกว้าง b = ความสูง

แต่ถ้าสูตรยุ่งยากเกินไป ใช้ตารางคำนวณหาค่า ระยะห่างในการมอง ได้เลย

ยกตัวอย่างเช่น งานพิมพ์ขนาด 4 x 3 เมตร เส้นทแยงมุมของงานชิ้นนี้ คือ 5 เมตร คูณด้วย 1.5 จะได้ค่าระยะในการมองที่ 7.5 เมตร นั่นหมายถึง ป้ายขนาด 4 x 3 เมตร เราต้องถอยมาดูที่ระยะ 7.5 เมตร (ด้วยข้อจำกัดของสายตาของเราที่มีองศาในการมอง) เราถึงจะมองป้ายขนาดนี้ได้ทั้งหมด ถ้าเรายืนห่างจากป้ายนี้แค่ 1 เมตร เราต้องแหงนดูข้างบน หันซ้ายหันขวา เพื่อดูป้ายนี้ให้เห็นครบทุกส่วน

เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง ความละเอียดของงานพิมพ์ กับ ระยะห่างในการมอง ในปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไรนัก แต่ในสมัยก่อน การเตรียมไฟล์สำหรับการพิมพ์งานบิลบอร์ดเป็นเรื่องใหญ่มาก จำได้ว่า ป้ายของเนสกาแฟขนาด 30 x 10 เมตร ใช้รูปจากฟิล์มสไลด์ขนาด 4 x 5 นิ้ว สแกนด้วย Drum Scanner ใช้เครื่อง Macintosh Quadra 950 แรม 64MB ทำไฟล์ประมาณ 400MB ใช้เวลาเตรียมไฟล์ทั้งหมด 4-5 วัน ขยับรูปทีนึง รอไป 3-4 ชั่วโมง แต่เดี๋ยวนี้ คอมพิวเตอร์ก็เร็วขึ้น แรมก็เยอะขึ้น ไฟล์ก็ดีขึ้น แต่เราก็ยังเห็นงานพิมพ์ป้ายเล็กๆ ที่รูปยังไม่ชัด ตัวหนังสือแตกๆ นั่นเพราะความละเอียดของไฟล์รูปนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะโหลดมาจากเน็ต หรือไม่เข้าใจว่า ต้องทำไฟล์ที่ความละเอียดเท่าไหร่?

สำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่ๆ คุณคงอาจทำไฟล์ใหญ่มาก ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าเกิดคุณมีงานอย่างนั้น หลายๆ แบบ หลายสิบแบบ ลองคิดดูว่า คุณต้องยุ่งกับไฟล์ขนาดมหึมาเท่าไหร่ ต้องเก็บไว้นานเท่าไหร่ ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความละเอียดที่เหมาะสมกับระยะทางที่เราจะใช้งาน เราก็จะไม่สิ้นเปลืองเวลากับสิ่งที่ไม่ได้ใช้งาน  

ที่มา: บทความ "Pixel At A Distance" จาก www.adgraphix.co.nz

มีนาคม 2016
2019 | ThaiSignmaker |
3,352